PODMÍNKY ZRUšENÍOdnetí

Máte právo odstoupit do ctrnácti dnu bez udání duvodu tuto smlouvu. Ochranná lhuta je ctrnáct dnu ode dne, kdy jste prijata, nebo zástupce své tretí stranou, která není dopravcem, držení zboží nebo má.
Chcete-li využít svého práva odstoupit od smlouvy, musíte nás informovat prostrednictvím jasného prohlášení (napr. zasílaných poštou poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Mužete si jisti, použít priložený vzorový formulár pro odstoupení, které není povinné, nicméne.
Aby bylo možné sledovat odvolací lhuty postací odeslat zprávu o právu na odstoupení od smlouvy pred uplynutím lhuty pro odstoupení od smlouvy.

Zrušení musí být zaslány:

Kingworx GmbH
Spolecnosti obchodovat a využití práv a zboží
Industriestr. 2
D-66280 Sulzbach
Nemecko
Fax: +49 (0) 681 - 948 948 97
Telefon: +49 (0) 681 - 965 900 22
E-mail: info@koberce-company.cz

Dusledky zrušení

Pokud odstoupit od této smlouvy, my vám veškeré platby, které jsme obdrželi od vás, a to vcetne nákladu na dodání (s výjimkou dodatecných nákladu vyplývajících ze skutecnosti, že jste si vybrali zpusob dorucení jiné než námi nabízených drahý typ standardní dodávky mají), a musí být okamžite vráceny nejpozdeji do ctrnácti dnu ode dne, kdy je oznámení obdržel prostrednictvím svého odstoupení od této smlouvy s námi. Z tohoto splácení, používáme stejnou metodu platby, který jste použili pri provedení pocátecní transakce, pokud jste výslovne dohodnuto jinak; V každém prípade vám budou úctovány poplatky za toto splacení.

Budeme vybírat zboží od okamžiku, kdy jste se zmínil, dorucovací adresu. Musíte nést náklady spojené s vrácením zboží, pokud mu dodané zboží a shledán vyhovujícím, pokud cena se vrátila nepresáhne cástku ve výši 100 eur, nebo pokud jste na vyšší cenu, vec v okamžiku zrušení dosud vrácení nebo se za predpokladu, smluvne dohodnuté cástecnou úhradu. Jinak návrat je zdarma pro vás. Musíte platit pouze za prípadné snížení hodnoty zboží, pokud zhoršení hodnoty je kvuli není nutné seznámit se s povahou, vlastnostmi a funkcností zboží, které se zabývají s vámi.

Právo se nevztahuje na smlouvy uzavrené na dálku

- Dodání zboží, které jsou vyrábeny dle požadavku zákazníka, nebo
- Jsou jasne prizpusobeny osobním potrebám nebo
- Které nejsou vhodné vzhledem k jejich stavu k návratu nebo
- Muže zkazit rychle nebo
- Cí platnosti již uplynul,
- O dodávce audionahrávek nebo videonahrávek nebo software, pokud dodané datové nosice byly spotrebitelem rozpeceteny nebo
- O dodávce novin, periodik a casopisu, pokud spotrebitel dal svuj smlouvu telefon.

Konec zrušení.

 


Mužete použít následující vzorový formulár pro odstoupení pro zrušení,
ale to není povinné. Mužete také neformálne používat svuj vlastní jedinecný text z jasne patrné, že odstoupit od nákupu. Prosím, pokud je to možné, uvede faktury nebo císlo objednávky.
Chtejí-li použít formulár pro odstoupení modelu zkopírujte prosím text do e-mailu info@koberce-company.cz nebo písmenem a vyplnte požadované informace od.


Zákonodárce je v príloze c. 2 k cl. 246a § 1, odst. 2, veta 1 císlo 1 a § 2, odst. 2, bod 2 návrhu zákona, následující model stažení formulár k dispozici:

Model odstoupení formulár

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplnte prosím tento formulár a zašlete jej zpet.)

• Ve spolecnosti GmbH spolecnost pro obchod a využívání práv a zboží, Industriestr. 2, 66280 Sulzbach, info@koberce-company.cz, +49 (0) 681 - 965 900 22, Fax: +49 (0) 681 - 948 948 97:

• Tímto zrušíte o mne (*) uzavrel smlouvu o koupi techto výrobku (*) / o poskytnutí techto služeb (*)

• Datum nástupu do funkce (*) / datum obdržení (*)

• / jména spotrebitele (y)

• adresa osoba / spotrebitel (s)

• / spotrebitelé Podpis (y) (s hlášením na papíre)

• Datum

(*) Nehodící se škrtnete.


Další
[X]
Pro rychlé odpovědi, jste vítáni,
aby náš Zákaznický servis
telefonní číslo kontaktu:
+49 681 - 965 900 22
od pondělí do pátku: a 10 do 16 hodin
E-Mail: info@koberce-company.cz
»  kontaktní formulář