PRVNÍ KOBERECZápisy na hliněných destičkách od asyrských maloobchodníků z devatenáctého století před Kristem dokumentují používání uzlíčkových koberců a textilních přikrývek na dlážku.Babylónske slovo kašmír popisuje tkalci koberců již v první polovině druhého tisíciletí před Kristem.

Nejstarší koberec pochází z pátého století před Kristem. Tento koberec je nazýván Pazyryk, podle místa kde byl nalezen během vykopávek v Altajský pohořích. Osnova a navazování koberce jsou vyrobeny z vlny. Byl vázán symetrickými navazováním a to asi 1,98 x 1,83 cm. Můžete ho vidět v Ermitáži v Svatém Petersburg. Tento koberec byl nalezen v roce 1949 sovětskou skupinou v centrálních Altajský pohořích a je nejstarší skoro kompletně dobře zachován koberec. Jeho technika, jemná práce a složité zobrazení dekorace ornamentu ho mění již na vysoce rozvinutý výtvor.


Další
[X]
Pro rychlé odpovědi, jste vítáni,
aby náš Zákaznický servis
telefonní číslo kontaktu:
+49 681 - 965 900 22
od pondělí do pátku: a 10 do 16 hodin
E-Mail: info@koberce-company.cz
»  kontaktní formulář